Eerste Bezoek

U bent door uw arts (longarts, cardioloog of reumatoloog) verwezen naar het Erasmus MC in verband met verdenking pulmonale hypertensie. De analyse, diagnostiek en behandeling hiervan vindt altijd plaats in een expertisecentrum.

Tijdens het eerste bezoek bij ons op de polikliniek longgeneeskunde kunt u het volgende verwachten.


Beoordeling van het dagelijks functioneren

Met een uitgebreide anamnese wordt gekeken hoe u functioneert in het dagelijks leven, wat zijn uw symptomen en beperkingen.


Bloedafname

Met behulp van bloedonderzoek kunnen bepaalde waarden in het bloed worden gemeten, die een beeld geven van het functioneren van bijvoorbeeld het hart, de nieren, de schildklier en de lever. Ook kan onderzoek worden ingezet naar de aanwezigheid van een bindweefselziekte of een besmetting met HIV. Het onderzoek duurt meestal voor u niet meer dan een paar minuten. Het kan soms wel enige tijd duren voor alle uitslagen bekend zijn.


ECG

Met een elektrocardiografie (hartfilmpje) wordt de elektrische activiteit van het hart geregistreerd. Hierop kunnen aanwijzingen voor PH te zien zijn.


Hartecho

Met een hartecho wordt met behulp van onschuldige geluidsgolven een beeld verkregen van de bouw en werking van het hart. Met behulp van de echo kan ook een schatting van de bloeddruk in de longvaten gemaakt worden. De echo van het hart is vaak het onderzoek waarbij de eerste verdenking op PH naar voren komt.


Reanimatiebeleid

In het Erasmus MC is het verplicht om voor opname het reanimatiebeleid en eventuele grenzen ten aanzien van de behandeling bij volwassen patiënten vast te stellen en in het dossier vast te leggen.

Om patiënten beter voor te bereiden op het gesprek over het reanimatiebeleid is de volgende video ontwikkeld. Deze is te vinden op YouTube, in het patiënten portaal en op de internetpagina van de iPads op de patiëntenkamers.

https://youtu.be/0J6Z-xDfe_E?si=aiyNG8B3-zC2D-Lz